a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.

242 Wythe Ave #4, Brooklyn, NY 11249
1-090-1197-9528
office@ourbusiness.com

為什麼這是一尊假的龍婆艮2460財佛? Why the amulet Luang Phor Ngern 2460 is a fake one ?

照片裡的這尊2460財佛,是真品?還是仿品?以下是幾位新舊收藏家,針對這件財佛的各種評論:A)看起來有深咬的紅斑,恩,可能是真品喔…;B)模線都被膜掉了,我沒辦法比對圖錄,看有沒有沙馬公的鑑定卡吧…;C)銅色帶有老合金不均質的特色,應該是古法製作,是真品無疑…;D)我覺得假的,能量帶來的感覺就是假的。E)假的,看起來髒髒模糊的,我就覺得假。

好吧,我們開門見山的地說,照片上的這尊2460財佛小立尊,是一件仿品。其實,能說出這件是仿品不難,反正真或假,就是二選一。網路上許多社群網友,只要看到不確定的文物,少部份人習慣本能地先批評了再說,”假的”、”一眼仿”、”東西不對”這類的字句經常出現在文物社群裡。但是能有憑有據地說出這件為什麼是仿品,那就需要實力和原則了。

這裡先列出傳統經驗法則之鑑定法,若對2460財佛判斷為假的可能理由:
1)模線及模點不對。2)手掌/袈裟/腿部位置不對(總之就是模具不對的意思)、3)風化色澤不正常、
4)手感不對、5)神韻不好、6)鏽色不對、7)重量不對、8)圖錄沒有收錄。

這些理由,相信是過去許多前輩對古佛牌的經驗總集,都是相當珍貴的鑑定參考。但是這些的理由,都帶有相當程度的模糊及想像空間。舉例來說:如果一枚2460年製作的真品,配戴過程中應該有的模線被磨損了,那這枚財佛就會變成假的嗎?又或者只是剛好沒被收到圖錄裡,所以就是仿品的嗎?如果這個鏽色不對,那什麼才是對的顏色?而所謂正確的顏色,背後的理由,又為什麼會是對的?這些一個又一個的難解質疑,一個又一個的想像空間,其實就是造成現今古佛牌收藏領域紛爭不斷的原因。而當一個市場紛爭不斷,受傷的都是其中的參與者(包括信仰者、收藏者、商家)。

這件財佛若是送到東方森煌進行鑑定,我們會給出inconsistent(與真品不符),也就是仿品的結果。為什麼呢?我們透過元素光譜分析(Elemental analysis)後,可得出以下的元素圖譜內容。

(註:建立佛牌真偽資料庫時,不僅自己測試,同時也送至學術單位交叉比對。此圖譜即是由北科大奈米實驗室的檢測結果之一。)

此數據意涵之顯示,解譯後有幾個重點:
1) 物件主要成份為的鋅銅合金。
2) 物件元素僅有7項,化合物組成較為單一。
3) 表面有氯氣殘留。

上述之第三項,代表了該件財佛帶有酸蝕殘留,已是極為有力的仿品證明。此外,因為真品的財佛所含純銅比例沒那麼高,同時內含有多種的氧化物質,當年龍婆艮(Luang Phor Ngern)融合了不同的金屬或物質進行製作,真品的元素組成較為多元化。然而,這些特徵於此仿品上並無展現,且具有現代作假的殘留跡證。如此透過證據去判斷造假的手法,讓鑑定結果沒有爭議。不以主觀感覺去做否定,而是言之有物。可以大幅度地減少『文物冤案』,讓收藏家或商家減少損失。

這就是東方森煌以科學辦案的手法,為各位的頂級收藏作把關。不僅能夠判斷結果,並且背後具有可驗證的理由作為堅實證據。我們用已純熟完備的科學儀器,這些儀器早已普遍運用於其他科技業及檢測業,並非無中生有的論述幌子。唯有如此,透過普世可以接受的證據價值,產生能夠被反覆驗證的結果,真正榮耀您的典藏。

Post a Comment